7 دلیل شکست استارت آپ ها و عدم موفقیت در جذب سرمایه

حضور مدیریت ثروت بوم در نمایشگاه بین المللی INOTEX 2021
ژوئن 20, 2021
حضور مدیریت ثروت بوم در نمایشگاه اینوتکس
می 9, 2022

7 دلیل شکست استارت آپ ها و عدم موفقیت در جذب سرمایه

در این مقاله به بررسی مختصری از دلایل شکست استارت آپ ها و عدم موفقیت در جذب سرمایه می پردازیم، توجه به این موارد و لحاظ نمودن آنها تاثیر بالای در موفقیت و جذب سرمایه برای استارت آپ ها دارد.

1 – بالاترین نرخ عدم موفقیت استارت آپ ها مربوط به محصول و خدمت با نرخ 28/3% است.

 

آماده نبودن محصول

عدم تطابق محصول با بازار (Product Market Fit)

ساختار پروژه ای

عدم جذابیت محصول

عدم ورود به بازار

قرارگرفتن در مرحله ایده

قیمت گذاری نامناسب

 

2 – رتبه دوم مربوط به تیم با 24/9% می باشد

 

ترکیب تیم نامناسب/نداشتن تیم مناسب

ترکیب سهامداری نادرست

عدم پیگیری از سمت استارت آپ

عدم تمرکز

عدم ثبات در تیم

عدم شناخت کافی از بازار و مشتریان

 

3 – رتبه سوم مربوط به سایر عوامل با نرخ 17/8% می باشد.

 

متناسب نبودن با سیاست های سرمایه گذاری 

جذب سرمایه از سایرین

عدم ارتباط با موضوع سرمایه گذاری خطرپذیر

عدم علاقه مندی به حوزه فعالیت

عدم موفقیت در پیدا کردن هم سرمایه گذار

 

 

 

4 – بازار در رتبه چهارم با نرخ 14/1% شناسایی شده است.

 

اندازه بازار غیر جذاب

رقبای قوی

عدم وجود مزیت رقابتی

ریسک ها (قانونی، تقلب، کپی رایت و ….)

 

5 – اطلاعات مالی با توضیحات زیر در رتبه پنجم با نرخ 8/8% می باشد.

 

عدم شفافیت و عدم انطباق اطلاعات مالی ارائه شده با طرح

سرمایه بر بودن طرح

جذاب نبودن بازه سرمایه گذاری

عدم تناسب سرمایه درخواستی با مرحله رشد استارت آپ

 عدم تناسب سرمایه درخواستی با گردش مالی ایجاد شده

نداشتن گردش مالی جذاب

هزینه/درآمد نامعقول در زمان فعالیت

 

6 – مدل کسب و کار که از عوامل اساسی هر استارت آپ می باشد با نرخ 3/9% در رتبه ششم قرار دارد.

 

عدم جذابیت مدل درآمدی

عدم مقیاس پذیری

مدل درآمدی نامناسب

 

7 – ارزشگذاری نامناسب بعنوان قدرت مذاکره و جذابیت برای جذب سرمایه در رتبه هفتم با نرخ 2/2% می باشد.

ارزشگذاری بالاتر موجب از دست رفتن فرصت جذب سرمایه گذار می گردد.